ola

Pódense facer anotacións das cousas que che interesaran!

Compártese como Préstamo

Licenza

Préstamo. Tempo: Devolver cando o pida Propósitos: Benéficos Destinatari@s: Calquera persoa Aportación: Contribución

@ prestatari@ pode cancelar calquera condición cando queira comunicándollo @ usuari@. En principio, a non ser que @ prestatari@ diga o contrario, deixa a cousa tal e como a atopaches.

Esta arquivada na categoría de Cultural
Esta cousa está en